Kurser

FKB’er

FKB er en betegnelse for de samlede fælles kompetencebeskrivelser for kursusudbuddet på CELF.

Tilfredshed og gennemførsel

På www.AMUkvalitet.dk kan du se virksomheders og kursisters tilfredshed med AMU-kurserne.

Resultaterne for AMU-kurser:
CELF bruger AMUkvalitet til at gennemføre evaluering på AMU-kurser. På følgende link fremgår sidste års resultater.

Udbudspolitik

CELF’s udbudspolitik skal sikre kontinuitet og udvikling af skolens udbud indenfor EVE-området.

Udbudspolitikken er en række konkrete målsætninger for samarbejdsrelationer, spydspidsområder, behovsafdækning, udbudsprincipper, konkurrenceudsættelse og forventninger til aktivitetsniveau.