Strategi

CELF’s strategi er rodfæstet i det DNA, der er de succeser, som CELF har bedrevet gennem tiden, men også det tværfaglige organisatoriske arbejde, der har udmøntet sig i en lang række værdier. På basis af dette hviler strategiens søjler, som er det bærende for, at CELF kan lykkedes med sin mission. I hovedsagen skal strategien imødegå:

  1. Et vigende marked, betinget af især mindre ungdomsårgange og en geografisk afgrænsning.
  2. Et stigende behov for de fordele, som digitalisering af både læring og processer giver.

En række operationelle redskaber udmønter strategien i konkrete. Disse værktøjer er nøglen til ejerskab og hjørnestenen i den organiske strategitænkning, hvor en lokal forankring og udvikling giver næring til den evolution, som CELF står overfor.

Strategiens søjler

Strategiens søjler er de bærende elementer for, at CELF kan udfolde sin mission på bedst mulige vis. De strategiske søjler er: Aktivitet og digitalisering.

Aktivitet
Aktiviteterne skal bidrage til en konceptualisering af læringsindhold på CELF, således at CELF kan levere læring til et bredere marked af aftagere og fremstå med et sammenhængende tilbud for alle interessenter lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.  

Digitalisering
Digitaliseringen er en fortsættelse af det omfattende arbejde, der allerede har været på CELF, med digitalisering af læringsforløb, hvor eleven og kursisten er centrum for de pædagogiske aktiviteter. Transformationen skal gælde alle processer, hvor en digitalisering kan medvirke til effektivisering og smidiggørelse af den samlede organisation.