Verdensmål

CELF blev i 2021 optaget som UNESCO verdensmålsskole. Som verdensmålsskole understøtter CELF den danske UNESCO-nationalkommissions arbejde, som skal sikre at alle uddannelsessøgende kender verdensmålene, og derved det nationale arbejde med at uddannelse skal være en drivkraft for demokrati og bæredygtig udvikling.

Som verdensmålsskole arbejder CELF strategisk med verdensmålene i både undervisning, skoledrift og organisation.

Undervisning

I undervisningen er formålet med verdensmålsindsatsen, at skolens undervisere gennem faglig og almen undervisning giver elever og kursister viden og indsigt, så de inspireres til at tage stilling, tage ansvar for samt bidrage til at nå FN’s verdensmål.

Grundlæggende skal der sættes fokus på verdensmålene ved at knytte dem til de eksisterende aktiviteter, så både lærere og elever kæder emner og aktiviteter i undervisningen sammen med verdensmålene. De kommende år vil vi have følgende tematiske fokus ift. undervisning:

  • Udvikling af fælles valgfag: ”Fra verdensmål til hverdagsmål”
  • Integration af verdensmål i skolens eksisterende innovationsundervisning
  • Integration af verdensmålsikon i vores digitale læringsplatform

Skolens drift

I driften vil fokus først og fremmeste være på skolens forsatte arbejde med en yderlig reduktion af energiforbruget både til el og varme. De opnåede besparelser kanaliserer vi i videst mulige omfang ind i nye tekniske klima-løsninger.

De kommende år vil vi endvidere have følgende tematiske fokus ift. skoledrift:

  • Øget fokus på yderlig affaldssortering med henblik på at øge genanvendelsesgraden. Her kan med fordel ses på madaffald, udtjent IT-udstyr og maskiner.
  • Reduktion af madspild, reduktion af emballage og forøgelse af andelen af vegetabilske råvarer i kantineproduktionen.
  • Sunde unge gennem fokus på sund mad og livsstil gennem bl.a. kantineproduktionen
  • Digitalisering i et livscyklusperspektiv og tage højde for effekterne i relation til FN’s verdensmål.

Organisation

På organisatorisk niveau er første skridt etablering af et verdensmålsråd, hvor arbejdet med verdensmålene skal konkretiseres gennem et formaliseret samarbejde mellem CELFs elever, lærlinge, medarbejdere samt ledelsen. De kommende år vil vi ift. organisationsudvikling have følgende tematiske fokus:

  • Øget gennemsigtighed og medarbejderinvolvering i skolens beslutningsprocesser
  • Øget involvering af elever i planlægning i skolens aktiviteter
  • Social og etisk bæredygtighed i f.eks. fastholdelsesindsatser