For elever

Som EUD-elev på CELF har du flere muligheder for at komme i oplæring i udlandet:

  • I ”snuse-oplæring” på 2-3 uger i løbet af dit grundforløb.
  • I dele af din oplæringstid, når du kommer i hovedforløb, hvor vi laver en aftale med din læremester.
  • I den praktiske del af din uddannelse, hvor du får en udenlandsk arbejdsgiver.

På CELF har vi mange års erfaring med elevudveksling. Vi hjælper vores elever med at finde oplæring i udlandet, og vi hjælper naturligvis også de udenlandske elever med at finde oplæring i en dansk virksomhed.

For dig der overvejer at tage et oplæringsophold i udlandet

Du skal læse følgende om:

  1. Ordningen på Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside
  2. Oplæring i udlandet på Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags hjemmeside
  3. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag – AUBs huskeliste
  4. Orientér dig i pjecerne på engelsk til udenlandske arbejdsgivere; udstationering (elev har dansk uddannelsesaftale)
  5. Orienter dig i pjecen til udenlandske arbejdsgivere; skoleudsendelse (eleven finder selv oplæringspladsen i udlandet)

Drømmer du om at opleve en anden kultur, styrke dine sproglige og faglige kompetencer på en unik måde og møde nye mennesker? Vil du have international erfaring på dit CV, der stiller dig stærkere på fremtidens arbejdsmarked? Så klik her for at komme ind til ansøgning om godkendelse til at komme i oplæring i udlandet”.

Er du HHX- eller HTX-elev, har du også mulighed for at få elevplads i udlandet. Læs mere her. Du er også meget velkommen til at kontakte den internationale afdeling på CELF.

Vil du gerne i oplæring i udlandet, men er du lidt usikker på dit tysk? Få genopfrisket det og bliv klædt på til at tage på dit livs eventyr. Læs mere her 

Oplæring i Udlandet

Oplæring i Udlandet (PIU) er et rejselegatprogram finansieret af arbejdsmarkedets parter såsom forskellige fagforeninger og arbejdsgiverforeninger.

Med PIU-programmet kan hele verden blive elevernes arbejdsplads. Der er ingen grænser for, hvor eleverne kan søge oplæring. Det gælder både inden og uden for EU’s grænser. Dog skal du være opmærksom på, at du selv skal stå for meget af det opsøgende arbejde, hvis du vælger, det skal være uden for EU’s grænser. Kontakt det internationale kontor for mere information.

CELF har et stort netværk af udenlandske samarbejdspartnere, og du kan derigennem få hjælp til at finde et oplæringssted. Hvis du selv har kontakterne i orden, skal skolen godkende virksomheden som lærested.

Hvis du har dansk arbejdsgiver og tager dele af din oplæring i udlandet, kan du få din almindelige elevløn med dig til udlandet, og gennem PIU-programmet kan du få refusion for dine rejseudgifter, og din arbejdsgiver kan få refusion for din elevløn.

Hvis du har en udenlandsk arbejdsgiver, kan du få refunderet halvdelen af din husleje hos AUB. Er du bosat i Lolland eller Guldborgsund kommune, får du ligeledes et tilskud på kr. 1.200 hver måned til at dække nogle af dine omkostninger.

Du kan læse mere på hjemmesiden.

Se evt. også denne animationsfilm, som guider dig lidt rundt i regler og love.

Rejs ud med Erasmus+

Erasmus+ er et EU-rejselegatprogram, som støtter elever, der ønsker at tage en del af deres uddannelse uden for Danmarks grænser. Det er et program, der kun er muligt i de 33 europæiske lande, der deltager.

Du kan være enten grund- eller hovedforløbselev, og du kan være af sted fra 14 dage til tolv måneder. Fra Erasmus-programmet får du tilskud til dine udgifter til rejse og ophold i forbindelse med dit ophold. Tilskuddets størrelse afhænger af, hvor lang tid du er af sted, og hvilket land du rejser til.

En elev, der har været i udenlandspraktik, siger:

”Jeg har fået en meget større viden, end jeg havde håbet på, inden jeg tog af sted. Jeg havde aldrig troet, jeg ville få en oplevelse, der ville kunne konkurrere med mit efterskoleår, men det har disse tre uger i den grad gjort. Ikke nok med man lærer en masse ting om ens uddannelse på turen, så får man også nogle fantastiske venskaber med sig hjem”, Daniel Nygaard Munk, gastronom, GF2

Hvis du vil læse mere om Erasmus+, kan du finde mange nyttige informationer her.

Du er også meget velkommen til at kontakte det internationale kontor på CELF.

Femern Bælt uddannelseskontor

Kontoret er med til at understøtte lokale elever som gennemfører praktik-ophold i Nordtyskland.
Der er i dag ansat 2 tyske fuldtidsansatte, der støtter eleverne gennem opsøgende arbejde, og når eleverne gennemfører ophold i Tyskland.

Femern Bælt uddannelseskontor er et samarbejde mellem 6 partnere fra Tyskland og Danmark; IHK zu Lübeck, Handwerkskammer Lübeck, Agentur für Arbeit Lübeck, Jobcenter Lolland, Jobcenter Guldborgsund og CELF.

Du er meget velkommen til at kontakte den internationale afdeling på CELF:

Gitte Lykkebo Petersen

International koordinator

+45 25 458 882