Bliv salgsassistent og få løn under hele uddannelsen

Tillykke til et hold nye synsinspektører
4. april 2022
Nicklas Veber Stryhn har vundet DM i Skills 2022 for tømrer!
6. maj 2022
Tillykke til et hold nye synsinspektører
4. april 2022
Nicklas Veber Stryhn har vundet DM i Skills 2022 for tømrer!
6. maj 2022
Vis alle

Bliv salgsassistent og få løn under hele uddannelsen

For at sikre at der også i fremtiden er dygtige medarbejdere indenfor detail, har vi udviklet Ny Mesterlære konceptet.

Nu behøver du ikke længere starte din uddannelse med en lang periode på skole under grundforløbet. Med Ny Mesterlære er du nemlig på skolen 2 dage om ugen og i virksomheden 3 dage om ugen – og du får løn fra første dag på uddannelsen.

Netværk med andre elever
Som Ny Mesterlæreelev er din virksomhed tilknyttet en klynge af andre virksomheder, som også har elever. Du har mulighed for at komme i oplæring i nogle af disse virksomheder i kortere perioder og på den måde styrke dit netværk og kendskab til branchen.

Du får også testet dine softskills, så du bedre kender dine styrker og eventuelle svagheder inden for en lang række områder. Endelig kan du komme med i en elev-klub med Ny Mesterlæreeleverne fra de andre klynge-virksomheder.

Skræddersyet undervisning
På skolen får du tværfaglig undervisning, der er skræd-dersyet til dig og din virksomhed. Undervisningen tager udgangspunkt i praksis og i virkelighedens problem-stillinger, som du møder de dage, du er i virksomheden. Derfor er undervisningen ofte tilrettelagt i tæt samar-bejde med den virksomhed, du er Ny Mesterlæreelev i.

Hvad skal du gøre?
Send din jobansøgning og dit CV til den virksomhed, du helst vil ansættes hos. Du kan selvfølgelig også afle-vere ansøgningen personligt i virksomheden.

Begrænset antal pladser pr. virksomhed
CELF og virksomhederne forbeholder sig ret til at sende din ansøgning videre til de øvrige deltagende virksomheder, såfremt dit første ønske ikke kan opfyldes.

Ansøgningsfrist
Tirsdag den 22. maj 2022
Uddannelsen starter den 8. august 2022.