CELF får del i millioner til viden om ny teknologi

Tillykke til nye elektriker svende
17. december 2021
CELF indgår samarbejde med DTU for bedre at kunne støtte elever med iværksætterdrømme
24. januar 2022
Vis alle

CELF får del i millioner til viden om ny teknologi

CELF vil i samarbejde med Teknologisk Institut samt Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, SOSU Nykøbing F. og ZBC udvikle en model til overførsel af forskningsbaseret viden om ny teknologi til lærere på fem erhvervsuddannelser fra fire erhvervsskoler.

CELF får del i millioner til viden om ny teknologi via en bevilling på knapt 5 mio. fra Novo Nordisk fonden til et 3-årigt projektsamarbejde i projektet ”STEM-Driiiver” (STEM står for Science, Engineering, Mathematics and Technology).

Projektet skal styrke erhvervsskoleelevers og -underviseres viden om den nyeste teknologi.

Projektet ”STEM-Driiiver” indeholder bl.a. kompetenceudvikling af hovedforløbsundervisere og pædagogiske ledere gennem STEM kursusmoduler samt udvikling og afprøvning af næsten 50 uddannelsesspecifikke undervisningsforløb inden for uddannelserne personvognsmekaniker, smed, industritekniker samt automatik og proces. Herfra skal der udvikles en model, der overfører den nyeste forskningsbaserede teknologiske viden til både elever og lærere.

Chef for projektafdelingen på CELF, Lene Beck Mikkelsen, glæder sig over det nye projekt: ”Den teknologiske udvikling foregår i et rivende tempo i disse år og der er en række uddannelser der gennemgår en voldsom forandring. Dette ses f.eks. på uddannelsen til personvognsmekaniker pga. introduktionen af elbils teknologi. Derfor er vi meget glade for bevillingen fra Novo Nordiske Fonden og partnerskabet med Teknologisk Institut, da det kan være med til at sikre en overførelse af den nyeste viden til vores lærere og elever”.

Novo Nordisk Fonden har, i lighed med en række andre store private fonde, et ønske om at støtte styrkelsen af STEM-fag på erhvervsuddannelser og har derfor for første gang uddelt bevillinger til fire projekter, der har til formål at styrke STEM-fagene på de danske erhvervsuddannelser. I alt har Novo Nordisk Fonden uddelt 15 mio. kr. til de fire projekter hvoraf knap 5 mio. kr. er gået til CELF og de fire øvrige partnere i projektet.

Projektet er et samarbejde mellem CELF og Teknologisk Institut og gennemføres i partnerskab med Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, SOSU Nykøbing F. og ZBC. Projektet kvalitetssikres gennem et evalueringssamarbejde med Professionshøjskolen Absalon.