Ernæringsassistent

LUU under hovedområdet: Fødevarer, jordbrug og oplevelser
Ernæringsassistent

Kontakt:
CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing Falster, Att.: Uddannelseschef Nino Filiti Kristensen, nikr@celf.dk,
tlf. 61 63 28 78.

Det faglige udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen,
Nørre Voldgade 90, 1358 København V. 33 41 46 63 – fue@sevu.dk

Repræsentanter
CELF: Nino Filiti Kristensen (uddannelseschef), Gitte Koch (faglærer), Mette Høst Hansen (faglærer), Benny Hansen (konsulent), Britta Alsgren (markedskonsulent)
I/S privat: Ninna Bondehøj, næstformand
Kost- og Ernæringsforbundet: Birgitte Rambusch, Sofie Rifbjerg efterskole
Kost- og Ernæringsforbundet: Rikke Kristensen, formand
Platangaarden: Line Petersen
Elevrepræsentant: Mie Adamsen