BIOCAS

Baggrund for projektet:
Partnerne i projektet ønsker at samarbejder i et grænseoverskridende samarbejde om grøn omstilling, da landdistrikterne i Nordsøen forventes at spille en rolle i udviklingen af regional cirkulær bioøkonomi.

Indsats:
18 partnere fra 4 lande arbejder hver for sig og sammen, med forsøg og videndeling af resultater, der skaber grænseoverskridende alliancer mellem partnerne med fælles fokus på en grøn omstilling. 5 partnere i Danmark har i projektet et særligt samarbejde i projektet. (Partnership Lolland-Falster)

Forventet resultat:
Partnernes arbejde starter en udvikling med at omdanne landdistrikterne til smarte specialiserede regioner, der arbejder med biokaskadeallianceprincipper, hvor biomasse er omdrejningspunktet.

Perspektiv:
Partnerne i projektet får kendskab til hinandens formål, og der skabes grundlag for et fremtidigt samarbejde mellem partnerne, så der på sigt arbejdes med udviklingen af grøn omstilling.

Finansiering:
Projektet er støttet af Interreg North Sea Region

Bevillinger: 

Interreg. North Sea Region

Projektperiode:

1.juli 2017 – 30. juni 2021

Partnere: 

Partnership Lolland-Falster, CELF, Guldborgsund Kommune, Agrovi, Buisness Lolland-Falster, World Perfect

Organisering

  1. Partnership Lolland-Falster (PLF)
  2. Styregruppe for PLF
  3. Arbejdsgruppe for PLF

Budget

3.928.470,38 kr.

Lead og juridisk ansvarlig 

Province Fryslan

Marije Maijer

M.meijer@fryslan.frl

+31 58 292 5305

+31  62 033 8400

Mere om BIOCAS projektet

Læs mere her