Zealand learning mobility 2018

Indsats:

Udsendelse af elever og medarbejdere på europæiske
uddannelses- og praktikophold.

Forventet resultat:

Udsendelsen af:

  • 129 elevmobiliteter af 2 eller 3 ugers varighed
  • 7 ErasmusPro udsendelser af 5 mdr. varighed
  • 5 forberedende besøg (APV)
  • 15 lærermobiliteter af 5 dages varighed
  • 14 staffmobiliteter af 3-5 dages varighed

Perspektiv:

Samarbejdet i konsortiet har styrket incitamentet til at få flere elever og medarbejdere af sted på mobilitetsforløb, og derved vil projektet være med til at styrke:

  • Vores elever og medarbejderes internationale udsyn og viden, sproglige færdigheder og interkulturelle kompetencer gennem deres deltagelse i uddannelsesophold i udlandet, som sætter dem i stand til at agere i en uddannelsessektor og på et arbejdsmarked med en stadig højere grad af internationalisering.
  • Kvalitetssikringen af uddannelsesophold i udlandet gennem en dybere integration af ECVET.
  • Vores institutioners internationale relationer og samarbejder med andre europæiske skoler, virksomheder og sociale partnere gennem udrulningen af ECVET , da vi i fælleskab skal udvikle nye procedure som sikrer gennemsigtigheden, valideringen og anerkendelsen af læringsudbyttet i forbindelse med uddannelsesophold i udlandet.

Projektet vil derved bidrage til opfyldelsen af konsortiets internationale strategiske målsætninger.

Bevillinger:

Styrelsen for Forskning og Uddannelse ERASMUS+ NA

Partnere:

CELF, EUC Nordvestsjælland, EUC Sjælland, Roskilde Tekniske skole, SOSU Nykøbing F.

Projektperiode:

1.juli 2018 – 30. juni 2020

Artikler der omhandler projektet