Serviceassistentuddannelsen

LUU under indgangen Bygnings og brugerservice:

Serviceassistentuddannelsen

Kontakt

CELF, Campus Nakskov, Søvej 6, 4900 Nakskov, Att.: Uddannelseschef Charlotte Maegaard Kristiansen, chkr@celf.dk, mobil: 30 55 59 09.

Serviceerhvervenes uddannelsessekretariat,  Lersø Park Allé 21, 2100 København Ø. Telefon: 32 54 50 55, sus@sus-udd.dk

Repræsentanter:

Jette Werner (3F)

Camilla Hvid Pleidrup (KL – Kommunernes Landsforening)

Martin René Johnsen (DI – Dansk Industri)

Lars Nissen Holm (Danske regioner)

Majken Fjeldsted (FOA)

Peter Gylling (FOA)

Lena Eriksen (3F)

Vacant (DI – Dansk Industri)

Gry Hernø (faglærer – CELF)

Susanne Bagge (faglærer – CELF)

Susan Petersen (skoleoplæringsansvarlig – CELF

Charlotte Maegaaard Kristiansen (uddannelseschef – CELF)