Introdage teknisk gymnasium (HTX)

Hvad skal du opleve?

På introdagene til teknisk gymnasium (HTX) møder du en række af de spændende fag, vi underviser i på HTX. Det kan fx. være bioteknologi, kommunikation og IT, naturfag, kemi og matematik.

De to dage er bygget op over et tema, det kan fx. handle om energi, hvor du skal arbejde med vindmølleteknologi eller brintbiler. De forskellige fag indgår i temaet, så du kan se, hvad fagene skal bruges til.

Du møder lærere, der brænder for deres fag og du møder elever, der kan fortælle om det sociale liv og fællesskab på skolen.

Nye lokaler
I august 2016 flyttede HTX ind i nye flotte lokaler på Merkurs Plads. Så du skal selvfølgelig også en tur rundt i vores laboratorier, kemilokaler osv. og se det nyeste udstyr.

Er du nysgerrig på HTX?
Hvis du er nysgerrig på HTX og har lyst til at læse lidt mere om studiemiljøet, studieretningerne, lærerne og eleverne – så klik her:

Kantine

Der er åbent i vores kantine. Her kan du købe frokost, frugt og drikkelse m. m.

Du er også velkommen til at medbringe din egen madpakke.

Transport til Merkurs Plads

Der kører busser og tog til Nykøbing F. Station. Fra stationen er der ca. 10 min. til Merkurs Plads.

Uddannelsesvejledning

Introduktionskurset skal bidrage til, at du får lettere ved at vælge den ungdomsuddannelse, der er den rette for dig.

Du vil møde studievejleder Pia Rønne, som vil fortælle dig mere om teknisk gymnasium og alle dets muligheder samt om det sociale liv på skolen. Du får  mulighed for at skyde løs med spørgsmål.

Mødested

CELF, Merkurs Plads 1,
4800 Nykøbing F. – ind ad indgangen til højre. Følg skiltning.

Her bliver du hentet af en lærer.

Tid

Kl. 8.10 – 13.45 begge dage.