Unge skal udvikle sundhedskultur på erhvervsskolerne

Tillykke til nye serviceassistenter
17. december 2021
Tillykke til nye elektriker svende
17. december 2021
Vis alle

Unge skal udvikle sundhedskultur på erhvervsskolerne

I projektet ”sunde unge” afprøver fire erhvervsskoler modeller for en positiv sundhedskultur på erhvervsskolerne, hvor medinddragelse og aktivitet er centralt.

Både nationale og lokale trivselsundersøgelser på skolerne viser, at erhvervsskoleeleverne i meget høj grad trives, men at det er vigtigt at støtte op om elevernes sundhed. Derfor har erhvervsskolerne CELF – Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster, ZBC- Zealand Business College, Køge Handelsskole og Roskilde Handelsskole sammen med forskere fra Professionshøjskolen Absalon udviklet projektet ”Sunde unge”. Et projekt som nu er sikret finansiering på i alt 4 mio. kroner fra Region Sjælland, Sygeforsikringen Danmark og Femern A/S.

”Eleverne skal selv være med til at idegenerere og gennemføre sundhedsfremmende aktiviteter, så de oplever, at det kan være sjovt at være sund, mens skolernes lærere og ledelse skal blive bedre til at støtte op om det sunde valg for eleverne” forklarer Jes Christiansen, Projektleder for ”Sunde unge”.  ”Jeg tror projektet kan være med til at hjælpe mange af vores elever som måske oven i købet har fået flere sundhedsudfordringer under coronahjemsendelserne. Derfor er vi også utroligt glade for, at vi har fået midler til at sætte projektet i gang netop nu”.

Mens eleverne idégenererer, kommer underviserne på kursus, ligesom lederne inddrages for at sætte retning på skolernes fremtidige sundhedspolitik.  På sigt er det ambitionen, at alle erhvervsskolerne har sundhedspolitikker som sikrer at skolernes sundhedsindsats fortsætter efter projektets afslutning. Forskere fra Absalons erinærings-og sundhedsuddannelse følger projektet tæt og sikrer erfaringerne fra ”Sunde unge”, så de kan udbredes til andre ungdomsuddannelser i hele landet.

”Fysisk og psykisk sundhed, god søvn, sund kost, mulighed for motion og fritidsaktiviteter har stor betydning for at skabe sikre og attraktive arbejdspladser. Det er også helt centrale elementer i det generelle arbejde for social ansvarlighed på Femern-projektet og kravene i entreprisekontrakterne. Det er derfor vores håb, at projektet ”Sunde unge” kan bidrage til, at flere unge trives og gennemfører deres erhvervsuddannelser. Den viden og erfaring, de unge får på erhvervsskolerne, er vigtig for deres egen og andres sikkerhed både i lærlingetiden og senere, når de forhåbentlig vælger at fortsætte som faglærte på byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen. Projektet er derfor vigtigt for os”, siger CSR-direktør Sigurd Nissen-Petersen, Femern A/S,.

”Sunde unge” understøtter den igangværende indsats på erhvervsskolerne med at gøre eleverne mere robuste, når de eksempelvis skal arbejde som lærlinge. Robusthed mindsker frafald, som også er et fokusområde i ”Sunde unge”. Målet er at give eleverne handlekompetence til at øge egen sundhed samt at skabe en positiv sundhedskultur på erhvervsskolerne og gøre eleverne klar til at arbejde hos virksomheder og på større byggepladser som for eksempel Femern byggeriet.

For yderligere information: kontakt projektleder Jes Christiansen Tlf.: 6122 1683 – jech@celf.dk

FAKTA om Sunde unge

Projektejer:  CELF, Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster

Partnere: ZBC – Zealand Business College, Køge Handelsskole, Roskilde Handelsskole samt Professionshøjskolen Absalon

Projektet støttes med i alt 4 mio. kr. fra Region Sjælland, Sygesikringen Danmark og Femern A/S

Projektet løber frem til 31.12.2023

Kilder:
Hvidbog med pejlemærker til projektet ”sunde unge”: https://www.ucviden.dk/ws/portalfiles/portal/122517279/Hvidbog_Sunde_Unge_Gennemf_rer_Erhvervsuddannelse.pdf
UNG19 – Sundhed og trivsel på erhvervsuddannelser 2019 © Steno Diabetes Center Copenhagen, Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse: https://www.sdcc.dk/presse-og-nyheder/nyheder/Documents/UNG19%20Rapport.pdf