De merkantile uddannelser

De merkantile uddannelser

LUU under indgangen HG merkantil:

Kontakt
Uddannelseschef i Nakskov: Charlotte Maegaard Kristiansen
Uddannelseschef i Nykøbing: Solveig M. Nielsen

Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser: Ny Vestergade 17, 1471 København K. Telefon: 33366600, detail@uddannelsesnævnet.dk eller sekretariatet@uddannelsesnævnet.dk., Web: www.detail.uddannelsesnaevnet.dk

Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser: Ny Vestergade 17, 1471 København K. Telefon: 33366600, kontor@uddannelsesnævnet.dk eller sekretariatet@uddannelsesnævnet.dk., Web: www.kontor.uddannelsesnaevnet.dk

Repræsentanter:
CELF: Charlotte Maegaard Kristiansen, (Nakskov) Solveig Nielsen, (Nykøbing), Tina Foged, (elevvejleder, Nykøbing), Michael Allan Petersen (praktikmester), Ove Jensen, (Praktikpladscentret), Jannie Bojesen, (markedskonsulent).
HK Sjælland: Benedicte Drejer (formand), Niclas Rasmussen og Susanne Roweney Thorsen
DI: Peter Rasmussen, (Frimann Biler), Thomas Rasmussen, (Business LF), Margrethe Kallehave, (Kræmmerhuset)
DE: Ole Frydkjær Petersen, (A/S Zolutions – Art & Design)

Mødefrekvens

Fredag d. 21. september 2018
Fredag d. 30.november 2018

Seneste referater: