EUD/EUX Business

LUU under indgangen EUD/EUX Business:

Kontakt
Uddannelseschef i Nakskov: Charlotte Maegaard Kristiansen
Uddannelseschef i Nykøbing: Solveig M. Nielsen

Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser: Ny Vestergade 17, 1471 København K. Telefon: 33366600, detail@uddannelsesnævnet.dk eller sekretariatet@uddannelsesnævnet.dk., Web: www.detail.uddannelsesnaevnet.dk

Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser: Ny Vestergade 17, 1471 København K. Telefon: 33366600, kontor@uddannelsesnævnet.dk eller sekretariatet@uddannelsesnævnet.dk., Web: www.kontor.uddannelsesnaevnet.dk

Repræsentanter:
CELF: Charlotte Maegaard Kristiansen, (Nakskov) Solveig Nielsen, (Nykøbing), Charlotte Jensen, (konsulent), Britta Kæstel Alsgren, (markedskonsulent), CELF: Conny Runge Rusbjerg (Nykøbing)

HK Sjælland: Benedicte Drejer (formand), Niclas Rasmussen og Susanne Rowney Thorsen
DI: Peter Rasmussen, (Frimann Biler), Thomas Rasmussen, (Business LF)
Jobcenter Lolland: Britt Flamgaard